Chống thấm cho đá đã bị thấm - Akemi Stone Impregnation

Đặc điểm: Stone Impregnation là sản phẩm chuyên dụng dựa trên Alkylalkoxysiloxanes biến tính. Sản phẩm này bị hấp thụ bởi ống mao dẫn của đá và vì thế nó có thể thẩm thấu sâu vào cấu trúc đá. Kết quả là hình thành một Polysiloxan từ phản ứng xúc tác. Thêm vào đó có một phản ứng với vật chất silicat của cấu trúc đá mà kết quả là có hiệu quả cao nhiều năm. Sản phẩm này có nhiều tính năng nổi bậc sau:
500.000 đ
450.000 đ

Đặc điểm: Stone Impregnation là sản phẩm chuyên dụng dựa trên Alkylalkoxysiloxanes biến tính. Sản phẩm này bị hấp thụ bởi ống mao dẫn của đá và vì thế nó có thể thẩm thấu sâu vào cấu trúc đá. Kết quả là hình thành một Polysiloxan từ phản ứng xúc tác. Thêm vào đó có một phản ứng với vật chất silicat của cấu trúc đá mà kết quả là có hiệu quả cao nhiều năm. Sản phẩm này có nhiều tính năng nổi bậc sau:

-          Ngăn chặn nước và vật chất bẩn trong quá trình tiếp xúc với hơi nước.

-          Sự phóng thích nhanh của hơi ẩm trong khi khô do sự khuếch tán của hơi nước cao.

-          Duy trì tính “thở” của đá bởi vì nó không hình thành lớp màng trên bề mặt.

-          Chống lại tia tử ngoại.

-          Không làm thay đổi màu sắc của đá.

Lĩnh vực ứng dụng: Stone Impregnation là chất dùng để ngăn nước và vật chất bẩn rất hiệu quả trên bề mặt thấm nước như các loại đá tự nhiên và đá nhân tạo (ví dụ như các đá có bề mặt nhẳn bóng hoặc gồ gề: marble, lime stone, granite, gneiss, porphyr, cotto, terazzo, gốm sứ không tráng men). Nó cũng rất phù hợp cho các loại gạch, gạch vôi-cát, bê tông và các loại vữa vô cơ.