Chống thấm nano gốc dầu Akemi

Chống thấm dựa trên tiêu chuẩn chất lượng cao, các chất hữu cơ, an toàn thực phẩm (có giấy chứng nhận của viên nghiên cứu Đức). Bắt đầu có tác dụng bảo vệ (ở 20 độ C): 10-20 phút. Chống thấm đặc biệt có tác dụng ngăn nước, dầu mỡ. Được sử dụng để bảo vệ sàn, mặt bàn và bề mặt làm việc bằng đá thấm tự nhiên và nhân tạo (như đá cẩm thạch, đá Solnhofer, sa thạch,...). Sử dụng được cho cả trong nhà và ngoài trời. Ngăn đá từ điểm nhuộm hoặc làm cho việc loại bỏ các điểm bẩn dễ dàng hơn nhiều, đá vẫn còn có khả năng "thở" . Các tác dụng bảo vệ đã bắt đầu sau một vài phút và có hiệu quả hoàn toàn sau 2-3 giờ . Thông thường màu sắc của đá vẫn không thay đổi. Chất đặc biệt chống lại một thành lớp ướt qua giọt chất lỏng.
1.000.000 đ
970.000 đ

Chống thấm dựa trên tiêu chuẩn chất lượng cao, các chất hữu cơ, an toàn thực phẩm (có giấy chứng nhận của viên nghiên cứu Đức). Bắt đầu có tác dụng bảo vệ (ở 20 độ C): 10-20 phút.

Chống thấm đặc biệt có tác dụng ngăn nước, dầu mỡ. Được sử dụng để bảo vệ sàn, mặt bàn và bề mặt làm việc bằng đá thấm tự nhiên và nhân tạo (như đá cẩm thạch, đá Solnhofer, sa thạch,...). Sử dụng được cho cả trong nhà và ngoài trời. Ngăn đá từ điểm nhuộm hoặc làm cho việc loại bỏ các điểm bẩn dễ dàng hơn nhiều, đá vẫn còn có khả năng "thở" . Các tác dụng bảo vệ đã bắt đầu sau một vài phút và có hiệu quả hoàn toàn sau 2-3 giờ . Thông thường màu sắc của đá vẫn không thay đổi. Chất đặc biệt chống lại một thành lớp ướt qua giọt chất lỏng.