Keo AB Epoxy Đại Lực Sỹ cặp 2kg

Công dụng:  Keo Epoxy Đại Lực Sỹ khó bị ăn mòn, an toàn cho người sử dụng có thể rửa sạch bằng xà bông. Ngoài ra keo bảo vệ môi trường không tạo ra nhiều rác bụi trong quá trình thi công giảm được chi phi vệ sinh môi trường. Với nhiều tính năng ưu việt nên Epoxy Đại Lực Sỹ được sử dụng rông rãi ở nhiều công trình.
Mã SKU: KEOKL00001
150.000 đ
130.000 đ

Công dụng:  Keo Epoxy Đại Lực Sỹ  khó bị ăn mòn, an toàn cho người sử dụng có thể rửa sạch bằng xà bông. Ngoài ra keo bảo vệ môi trường không tạo ra nhiều rác bụi trong quá trình thi công giảm được chi phi vệ sinh môi trường. Với nhiều tính năng ưu việt nên Epoxy Đại Lực Sỹ  được sử dụng rông rãi ở nhiều công trình.