Keo Silicone GP 300ml (Đen - trắng trong - trắng sữa)

Chất trám silicone GP là loại chất trám lưu hóa axit đa chức năng. Chất trám GP có thể được sử dụng để lắp kính, trám hay bít mối nối cho: cửa ra vào, cửa sổ, cửa số trần nhà, biển hiệu, lắp đặt đồ vật cố định...
Mã SKU: SILICONE
80.000 đ
70.000 đ

Keo Silicone GP 300ml có 3 màu, đen, trắng trong, trắng sữa, quý khách mua nhớ để lại màu mình cần mua

Chất trám silicone GP là loại chất trám lưu hóa axit đa chức năng. Chất trám GP có thể được sử dụng để lắp kính, trám hay bít mối nối cho: cửa ra vào, cửa sổ, cửa số trần nhà, biển hiệu, lắp đặt đồ vật cố định...