Lưỡi cắt Makita

Lưỡi cắt makita sử dụng để cắt các loại đá Granite khác nhau, cắt đá sắc bén, cắt ngọt, vết cắt mịn không làm vỡ, sứt mẻ đá, độ hao mòn lưỡi thấp, dùng để cắt ướt. Quy cách: 114 mm
Mã SKU: LCMKT00001
75.000 đ
65.000 đ