Viết nhận xét của bạn
  • Chỉ thành viên đã đăng ký mới có thể nhận xét
*
*
Tệ
Xuất sắc
Nhận xét về sản phầm
Some sample review
This sample review is for the HP Spectre XT Pro UltraBook. I've been waiting for this product to be available. It is priced just right.
Từ: Khanh Huỳnh | Ngày: 12/07/2017 5:13 CH
Nhận xét này có hữu ích không? / (0/0)