CHÉN MÀI

Hình ảnh của Chén Mài Granite  Xanh Da Trời ϕ 100 Răng Thưa
-12%

Chén Mài Granite Xanh Da Trời ϕ 100 Răng Thưa

Chén mài đá Granite xanh da trời sắc bén tính năng tốt sử dụng để mài và gia công cho nhiều loại đá Granite khác nhau. Quy cách: ϕ 100

75.000 đ 85.000 đ
Hình ảnh của Chén Mài AoHo Xanh ϕ 100 Răng Thưa
-12%

Chén Mài AoHo Xanh ϕ 100 Răng Thưa

Chén mài đá AoHo sắc bén tính năng tốt sử dụng để mài và gia công cho nhiều loại đá Granite khác nhau. Quy cách: ϕ 100

75.000 đ 85.000 đ
Hình ảnh của Chén Mài Đỏ ϕ 100  Răng Liền
-13%

Chén Mài Đỏ ϕ 100 Răng Liền

Chén mài đá  Đỏ sắc bén tính năng tốt sử dụng để mài và gia công cho nhiều loại đá Granite khác nhau. Quy cách: ϕ 100

65.000 đ 75.004 đ
Hình ảnh của Chén Mài Đỏ ϕ 100  Răng Thưa
-13%

Chén Mài Đỏ ϕ 100 Răng Thưa

Chén mài đá  Đỏ sắc bén tính năng tốt sử dụng để mài và gia công cho nhiều loại đá Granite khác nhau. Quy cách: ϕ 100

65.000 đ 75.000 đ
Hình ảnh của Chén Mài Granite Unik Xanh ϕ 100 Răng Thưa
-12%

Chén Mài Granite Unik Xanh ϕ 100 Răng Thưa

Chén mài đá Granite Unik Xanh sắc bén tính năng tốt sử dụng để mài và gia công cho nhiều loại đá Granite khác nhau. Quy cách: ϕ 100

75.000 đ 85.000 đ
Hình ảnh của Chén Mài Marble Trắng Thau  ϕ 100
-7%

Chén Mài Marble Trắng Thau ϕ 100

Được sản xuất bằng công nghệ hàn thau, mạ điện tính năng tốt, ổn định, sắc bén sử dụng để mài các loại đá Marble cứng, mềm khác nhau. Quy cách: ϕ 100

70.000 đ 75.000 đ