LƯỠI CẮT XẺ RÃNH

Hình ảnh của Lưỡi cắt Rồng Xanh xẻ rãnh 3 li
-40%

Lưỡi cắt Rồng Xanh xẻ rãnh 3 li

Lưỡi cắt Rồng Xanh xẻ rãnh 3 li giúp xẻ rãnh đặt pass nhanh, tiện lợi, không gây ảnh hưởng cho bề mặt đá, tiết kiệm thời gian và chi phí, công sức.

120.000 đ 200.000 đ
Hình ảnh của Lưỡi cắt Rồng Xanh xẻ rãnh 6 li
--660%

Lưỡi cắt Rồng Xanh xẻ rãnh 6 li

Lưỡi cắt Rồng Xanh xẻ rãnh 6 li giúp xẻ rãnh đặt pass nhAnh, tiện lợi, không gây ảnh hưởng cho bề mặt đá, tiết kiệm thời gian và chi phí, công sức.

1.900.000 đ 250.000 đ