Máy KynKo

Hình ảnh của MÁY KYNKO S1M-KD18-100A
-0%

MÁY KYNKO S1M-KD18-100A

Công suất: 720w Đường kính lưỡi cắt: 100mm Tốc độ không tải: 12,000 v/p Trọng lượng: 1,7kg Đường kính trực: M10

1.200.000 đ 1.200.000 đ
Hình ảnh của MÁY KYNKO S1M-KD57
-0%

MÁY KYNKO S1M-KD57

Công suất: 1200w Đường kính lưỡi cắt: 100,115mm Tốc độ không tải: 11,000v/p Đường kính trực: M10,M14 Dây dẫn điện: 2,5m

1.689.000 đ 1.689.000 đ
Hình ảnh của MÁY KYNKO S1M-KD25A
-0%

MÁY KYNKO S1M-KD25A

Công suất : 1400w Đường kính lưỡi cắt: 125mm Tốc độ không tải : 8,5000v/p Đường kính trực: M14

1.680.000 đ 1.680.000 đ
Hình ảnh của MÁY CẮT KYNKO S1M-KD39-180
-0%

MÁY CẮT KYNKO S1M-KD39-180

Công suất: 2200w Đường kính lưỡi cắt: 180mm Tốc độ khônG tải: 8,5000 v/p Đường kính trực: M14

1.890.002 đ 1.890.002 đ
Hình ảnh của MÁY CẮT  GẠCH KYNKO S1M-KD07-110
-0%

MÁY CẮT GẠCH KYNKO S1M-KD07-110

Công suất: 1240w Đường kính lưỡi cắt: 110mm Tốc độ không tải: 12,000v/p

780.000 đ 780.000 đ
Hình ảnh của MÁY KYNKO S1M-KD22-230
-0%

MÁY KYNKO S1M-KD22-230

Công suất: 2800w Đường kính lưỡi cắt: 180-230mm Tốc độ không tải: 6,600v/p Đường kính trực: M14

1.800.000 đ 1.800.000 đ