Nỉ Đánh Bóng

Hình ảnh của Nỉ Trắng
-0%

Nỉ Trắng

Công dụng: Sử dụng để đánh bóng vệ sinh đá Granite, Marble... Giá thành thấp độ bền cao dùng cho nhiều loại máy khác nhau như: Máy công nghiệp, máy cầm tay...

18.000 đ 18.000 đ
Hình ảnh của Nỉ Xám
-0%

Nỉ Xám

Công dụng: Sử dụng để đánh bóng vệ sinh đá Granite, Marble... Giá thành thấp độ bền cao dùng cho nhiều loại máy khác nhau như: Máy công nghiệp, máy cầm tay...

12.000 đ 12.000 đ
Hình ảnh của Nỉ Xám
-0%

Nỉ Xám

Công dụng: Sử dụng để đánh bóng vệ sinh đá Granite, Marble... Giá thành thấp độ bền cao dùng cho nhiều loại máy khác nhau như: Máy công nghiệp, máy cầm tay...

Từ 35 đ Từ 35 đ