Lưỡi Cắt Mable Trắng Bạc

Hình ảnh của Lưỡi Cắt Marble Trắng Bạc  ϕ 100 Răng Liền
-0%

Lưỡi Cắt Marble Trắng Bạc ϕ 100 Răng Liền

Được sản xuất bằng công nghệ hàn thau, mạ điện sắc bén, độ bền cao không làm sức mẻ đá cắt được các loại đá Marble, đá tự nhiên, đá nhân tạo, gạch men... Quy cách: ϕ 100

Hình ảnh của Lưỡi Cắt Marble Trắng Bạc ϕ 100 Răng Liền
-12%

Lưỡi Cắt Marble Trắng Bạc ϕ 100 Răng Liền

Được sản xuất bằng công nghệ hàn thau, mạ điện sắc bén, độ bền cao không làm sức mẻ đá cắt được các loại đá Marble, đá tự nhiên, đá nhân tạo, gạch men... Quy cách: ϕ 100

75.000 đ 85.000 đ
Hình ảnh của Lưỡi Cắt Marble Trắng Bạc ϕ 100 Răng Thưa
-12%

Lưỡi Cắt Marble Trắng Bạc ϕ 100 Răng Thưa

Được sản xuất bằng công nghệ hàn thau, mạ điện sắc bén, độ bền cao không làm sức mẻ đá cắt được các loại đá Marble, đá tự nhiên, đá nhân tạo, gạch men... Quy cách: ϕ 100

75.000 đ 85.000 đ