Lưỡi cắt Bai Xing

Hình ảnh của Lưỡi cắt Bai xing 125
--767%

Lưỡi cắt Bai xing 125

Lưỡi cắt Bai Xing sử dụng để cắt các loại đá Granite khác nhau, cắt đá sắc bén, cắt ngọt, vết cắt mịn không làm vỡ, sứt mẻ đá, độ hao mòn lưỡi thấp, dùng để cắt ướt. Quy cách: 125mm

650.000 đ 75.000 đ
Hình ảnh của Lưỡi cắt Bai Xing 150
-10%

Lưỡi cắt Bai Xing 150

Lưỡi cắt Bai Xing sử dụng để cắt các loại đá Granite khác nhau, cắt đá sắc bén, cắt ngọt, vết cắt mịn không làm vỡ, sứt mẻ đá, độ hao mòn lưỡi thấp, dùng để cắt ướt. Quy cách: 150 mm

95.000 đ 105.000 đ
Hình ảnh của Lưỡi cắt Bai Xing 180
-20%

Lưỡi cắt Bai Xing 180

Lưỡi cắt Bai Xing sử dụng để cắt các loại đá Granite khác nhau, cắt đá sắc bén, cắt ngọt, vết cắt mịn không làm vỡ, sứt mẻ đá, độ hao mòn lưỡi thấp, dùng để cắt ướt. Quy cách: 180 mm

120.000 đ 150.000 đ